30 let Muzea MHD (1993 - 2023) 1. část

27. 02. 2023

V letošním roce slaví Muzeum MHD ve střešovické vozovně přesně 30 let od otevření stálé expozice ve zrušené vozovně.

Zkusíme tedy zrekapitulovat, co se za těch třicet let opravilo, a jak se rozrůstala muzejní sbírka. Pár prvních fotek je právě z února 1993, kdy se pracovalo na proměně vozovny v muzeum.

/LV/

V únoru 1993 probíhala demontáž travezového překladu nad trolejbusovým vjezdem z roku 1936. Překlad zpevňoval štít haly když byl vjezd rozšířen vybouráním sloupku mezi 1. a 2.kolejí.
Tramvaje se nakonec vrátily jen na 2.kolej, první už zůstala navždy odpojena. 
Uvnitř probíhalo dláždění zasypané montážní jámy na 4. a 5. koleji.
Nově byl vybudován nouzový východ do Strmé ulice. V únoru jsme si ho šli vyzkoušet.