Salónní motorový vůz ev.č.200 - od 6.12.2023 nová movitá národní kulturní památka České republiky

07. 12. 2023

V tramvajové vozovně v Praze-Střešovicích se nachází jedinečná sbírka památek z historie městské hromadné dopravy v hlavním městě České republiky. Dne 21. července 1998 byl soubor 50 historických vozidel městské hromadné dopravy a 34 dalších sbírkových předmětů v Muzeu prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Od 6. prosince 2023 se tzv. Primátorská tramvaj dočkala zařazení mezi národní kulturní památky.

Dlouhodobou snahou Ministerstva kultury je zařazovat do souboru národních kulturních památek (NKP) nejvýznamnější představitele všech typů a skupin kulturních památek tak, aby tento soubor dával ucelenou představu o širokém spektru našeho kulturního dědictví, a to i v evropském kontextu.  Ministerstvo kultury proto předložilo vládě ve svém návrhu k prohlášení za NKP 18 kulturních památek, z toho 16 nemovitých památek a dvě movité kulturní památky, tramvaje z přelomu 19. a 20. století.  

Vybraný soubor dvou nových movitých národních kulturních památek obsahuje pražskou tzv. Primátorskou tramvaj z roku 1900 a plzeňskou tzv. Křižíkovu tramvaj z roku 1899. Pro tento soubor je určující mimořádná hodnota technická, uměleckohistorická a uměleckořemeslná. Jedná se o dva nejcennější historické tramvajové vozy v České republice, s mimořádným významem pro dějiny techniky a průmyslu v českých zemích.  

 Primátorská elektrická tramvaj vznikla roku 1900 jako salónní vůz ev.č.200 někdejší společnosti „Elektrické podniky královského hlavního města Prahy“ na základě spolupráce firmy Františka Křižíka s významným českým architektem a návrhářem užitého umění Janem Kotěrou. Vůz vyrobený smíchovskou továrnou Františka Ringhoffera byl určen k reprezentačním účelům pro slavnou pařížskou Světovou výstavu 1900 a k jízdám nejvyšších představitelů města při slavnostních příležitostech.

Salónní vůz ev.č.200 je mimořádně cennou ukázkou harmonického propojení dobové techniky s uměleckými řemesly „nového“ secesního tvarosloví.

Salónní motorový vůz ev.č. 200 | Foto DPP: Petr Špitálský