Úpravy expozice Muzea MHD

S ohledem na zahájenou stavbu „páté“ lodě vozovny, která bude určena pro silniční exponáty, bylo nutné přeskupit vozy vystavené v expozici. Zatímco vůz T3SUCS ev.č.7292 se skryl do depozitáře, motorák ev.č.2239 s Krasinem ev.č.1523 se do expozice vrátil. Bude z ní vyjíždět i na zážitkovou turistiku u příležitosti padesáti let ukončení provozu dvounápravových tramvají v Praze.

Jak jsou přesuny komplikované se Vám pokusíme přiblížit v naší reportáži. Přesuny v exponátů v Muzeu MHD to však zdaleka nekončí. 

Nejnáročnější období čeká provozní část vozovny. Vypravování tramvají bude totiž od února možné jen ze třetí haly (koleje č.11-15) nebo ze dvora. Část kolejiště před čtvrtou halou (koleje č.16-20) zaberou stavbaři…

Zemní práce zahájené stavby expozice silničních vozidel. Foto: DPP - Jan Kříž
Po ránu stěhování začalo vyvezením vozů na 8. kolej.
Do expozice se vrací vozy 444 + 999. Přejezd z dvanácté depozitářové koleje na čtvrtou, expoziční.
Vůz T3 ev.č.6149.
Na denní světlo se podíval i salónní vůz ev.č.200 a také letní ev.č.500. Přejezd ze šesté koleje na čtvrtou.
Na uvolněnou šestou kolej se přesunula z páté koleje "třívozovka" ev.č.297 + 728 + 638. Soupravy s tyčovým sběračem vyžadují před změnou směru jízdy otáčení kladky.
Odložený vozík vrchní stavby na ochozu mezi pátou a šestou kolejí.
Návrat kotle z kropicí tramvaje do expozice. Tedy přesun z  jedenácté na pátou kolej.
Vozík je nutné ještě popostrčit víc dopředu a vytvořit tam pak mezeru na průjezd na třetí kolej.
Služební vůz  ev.č.4217 se jede uklidit na dvanáctou kolej.
Salónní vůz ev.č. 200 zatím vyčkává na čtvrté koleji, po uvolnění třetí se přesune tam a na čtvrté koleji vzniknou prohlížecí mezery. Zároveň bude moci projet vozík vrchní stavby na své nové stanoviště.
Na delší dobu naposledy vedle sebe dvojčata ev.č.88 a ev.č.109. Oba vozy jsou stejné série, odlišují se jen provozním obdobím.
Souprava ev.č.109 + 526 se přesouvá na pátou kolej.
Konečně mezera pro průjezd vozíku vchní stavby. Válečná souprava se na chvíli přesunula na přední pozici na koleji číslo tři.
Vozík vrchní stavby na svém budoucím místě.
Dva vyhlídkové vozy ev.č.200 a ev.č.500 jsou nově vedle sebe na třetí a čtvrté koleji.
Vůz T2 a modernizivaný Krasin - rychlík, spojuje společný prvek a to motocyklová zadní světla.
Oblé a hranaté tvary T3 a T6A5 vedle sebe
Téčka všude kam se podíváš (T2, T3, T6A5).
Ještě přesunout označník zastávky a koňku zcouvnout. To znamená odpojit koně.
Zastávkový označník na novém místě u vystavené provozní tramvaje ev.č.240.
Zelená koňka se zelenou tramvají představují období převzetí dopravy elektrickou trakcí.
Válečná souprava s vozíkiem vrchní stavby. Jejich podoba se nezměnila od třicátých až do padesátých let.
Litinová výlevka z počátku vozovny 1909 dominuje tramvajím z dvacátých a padesátých let minulého století.