Tramvaje a atentát na říšského protektora v roce 1942

Dne 27. května 1942 byl spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Nebudu podrobně popisovat průběh akce, ale podíváme se na přítomnost tramvají a jejich posádek v době události.

Z přítomných tramvají známe číslo jen jediného vozu a to "Krasina" 1469. Gestapo, které atentát vyšetřovalo dokonce dlouho nevědělo o přítomnosti druhého vlaku jedoucího po Zenklově ulici. Celá rekonstrukce se točila jen okolo soupravy linky 3 jedoucí ulicí V Holešovičkách a v které byl i jeden cestující zraněn střepinou ze skla nebo granátu při míjení se s Mercedesem Heydricha.

Zatímco posádka vlaku linky 3 byla podrobena výslechu a jediný vlakvedoucí motorového vozu měl tolik rozumu, že se vymluvil na pomoc raněným a nic tedy neviděl, řidič a průvodčí vlečňáku se poněkud rozpovídali, takže je Gestapo i odměnilo finančně. Toho pak oba po válce litovali a znamenalo to pro ně i ztrátu zaměstnání.

Druhý přítomný vlak linky 14 byl pro Gestapáky chvíli neznámý. Až po nějaké době udal krejčí Hejl, že si u něj pustila pusu na špacír paní Opletalová, manželka průvodčího druhého vlečného vozu linky 14. Gestapo si samozřejmě pro pana průvodčího došlo (zbytek posádky neznáme) a vyslechlo ho. Zřejmě bylo spokojeno, a tak Gestapo odměnilo i tohoto poněkud nedobrovolného svědka. Tady nám archiv prozradil, že sice po válce byl průvodčí opět vyslýchán, ale trest pěti let obdržel udávající krejčí....

S pomocí archivu DPP a článku z Československého dopraváka sestavil LV.

Dne 27.května 1942 byl spáchán atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Rekonstrukce pro širokou veřejnost se v roce 2017 účastnila i muzejní "válečná" souprava 2294 + 608 a ještě jí sekundovala jedna z komerčních souprav v protisměru.
Místo atentátu se však nachází jinde. Dnes už tam však tramvajové koleje nevedou a navíc se ukázalo, že tramvaj zastínila výhled na "atentát" velké části publika a tak už se další rekonstrukce odehrávaly blíže k původnímu místu bez účasti tramvají.
Z místa atentátu existují dobové fotografie pocházející z rekonstrukce provedené Gestapem. Na fotkách je Heydrichův Mercedes a tramvaj 2275 + 640, kterou si gestapo pro rekonstrukci zapůjčilo z Kobyliské vozovny.
Evidenční čísla vozů přítomných u atentátu samotného neznáme. Nahoru z Prahy jel vlak linky 3 sestavený z motorového a vlečného vozu. Vlečný vůz je jediný, který známe. V protokolu je u průvodčího vlečného vozu Františka Zimy i poznámka čísla vozu 1469, tedy "Krasin" se středním vstupem.
Později přezdívaná Heydrichova zatáčka prošla velkou proměnou v souvislosti s výstavbou severojižní magistrály, tedy dálnicí centrem města. Snímek z rekonstrukce atentátu 1942.
Lubomír Kysela zachytil podobné místo v roce 1971 tedy čtyři roky před zrušením tramvaje v ulici V Holešovičkách, tedy odkud tramvaj přijíždí. Novinkou byla v té době existence tramvajové smyčky, ta však není na snímku patrná.
Současný pohled na místo atentátu s autobusem linky 201. Vpravo budova Ústavu struktury a mechaniky hornin.
Ještě jeden pohled do ulice V Holešovičkách a totožnou budovu s komínem Ústavu struktury a mechaniky hornin v roce 1942.
Měnírna Rokoska na snímku z roku 1942.
Měnírna Rokoska s třívozovým vlakem na snímku Luboše Kysely v roce 1971.
Do třetice měnírna Rokoska s autobusem linky 201 dne 27. května 2024.
Pohled od Stírky, rovně pokračuje trať na Palmovku, doprava vede ulicí V Holešovičkách na Pelc-Tyrolku.
Současnost, tramvajová trať je přeložena mnohem více doleva od budov. tramvaj linky 10 směřuje na Palmovku.
I výškově doznala ulice Zenklova proměny. Jedinou památkou na dřívější provoz tramvaje je rozeta příčného drátu troleje na domě vpravo.
Opuštěná litinová rozeta možná atentát ještě pamatuje.
Jako připomínka je v dnešní zastávce Vychovatelna (v této poloze je trať od roku 1980) vymalován na opěrné zdi tzv. murál s příběhem atentátu.