Prohlídka garáže Hostivař

18. 06. 2022 od 15:00 - do 18. 06. 2022 17:00

Vstupenka na zážitkovou turistiku Dopravního podniku hlavního města Prahy. Součástí je doprava autobusem a prohlídka garáže s odborným výkladem.

  1. Seznámení s historií garáží Hostivař.
  2. Seznámení s činností výpravčího JPA.
  3. Prohlídka areálu s výkladem:
    1. Seznámení s jednotlivými pracovišti areálu garáže – dílny, mycí rám, tankování, parkovací plochy, činnosti garážmistra.
    2. Předvedení přípravy autobusu před výjezdem na linku.
    3. Seznámení s pracovištěm řidiče – kabinou, výhled na vozovku, co řidič má možnost vidět, co naopak nevidí.
  4. Předvedení mytí kloubového autobusu při průjezdu mycím rámem