Výstava mini a midi busů PID

Na dvoře střešovického Muzea MHD pro Vás připravujeme výstavu mini a midi busů Pražské integrované dopravy. Vystavena budou tato vozidla:  

 • Dopravní podnik Praha - Ikarus E91
 • Dopravní podnik Praha - Solaris Urbino 8.9 LE.
 • Autodoprava Lamer - Isuzu NOVO Citi Life Class II.
 • ABOUT ME - BMC Neocity 8,5
 • Arriva City - SOR CN 8,5
 • Martin Uher - Dekstra LF 38
 • Lutan - Dekstra LE 37 L CNG

Mini- a midibusové linky MHD Praha v číslech

V celém systému PID jezdí celkem 67 midibusových a minibusových linek. Na dalších několika linkách je smíšený provoz midibusů, minibusů a zástupců větších kategorií.

Městských linek obsluhovaných malými autobusy je dohromady 34, z toho 3 jsou školní.

Na provozu minibusových a midibusových linek se podílí pětice dopravců. Největší zastoupení má Dopravní podnik hlavního města Prahy s 21 linkami, následuje ABOUT ME s 6 linkami a Arriva City se 3. O poslední příčku se dělí STENBUS a ČSAD Střední Čechy, oba dopravci obsluhují dvojici linek.

Nejdelší pražská midibusová linka je linka 203 z Polikliniky Budějovické na Háje, jejíž trasa má 24 kilometrů. Naopak nejkratší je školní 269, která na své trase od Nádraží Radotín ke Škole Radotín neurazí ani 1 km. Z běžných denních linek je nejkratší linka 249 ze Zličína na Nový Zličín, délkou ale 269 přesahuje jen o několik set metrů.

Nejdelší jízdní dobou se pyšní linka 166 od Domova seniorů Ďáblice do Třeboradic, z konečné na konečnou jede rovnou 1 hodinu. Proti ní stojí nejkratší linka 243 z Lipenců do Kazína, na své pouti mezi konečnými stráví pouhých 5 minut.

Co do počtu zastávek se na první příčce umístila linka 166 s 52 zastávkami. Poslední pozice obsadily linky 243, 249 a 269, které mají pouhé 3 (243, 249), respektive 2 (269) zastávky.

Nejvyšší cestovní rychlosti dosahuje linka 247, která na své cestě ze Sídliště Zbraslav k Nádraží Radotín uhání průměrnou cestovní rychlostí 35 km/h. Na opačném konci rychlostní škály stojí linka 194, která se uličkami centra proplétá průměrnou rychlostí asi 13,5 kilometru za hodinu.

Zastávka s nejvyšším počtem linek pro malé autobusy je Nádraží Radotín obsluhované linkami 245, 246, 247, 248 a 269.

Všichni dopravci dohromady mají k dispozici zhruba 130 autobusů kategorií minibus a midibus, každý pracovní den pak vypraví na linky přibližně 90 z nich. Nejvíce autobusů je potřeba na zajištění provozu linky 166, kde se v jednu chvíli pohybuje 6 midibusů.

Nejběžnějšími vozidly z kategorie nejmenších jsou osmi a devítimetrové autobusy SOR BN a CN, těch je v součtu rovných 70 a provozují je všichni dopravci. Naopak zcela ojedinělý je minibus Fiat MAVE CiBus ENA 3Z MAXI, jehož jediný exemplář má ve své stáji dopravce ABOUT ME.

 • Midibusové linek PID celkem: 67
 • Městské midibusové linky: 34
 • Školní midibusové linky: 3

 • Počet dopravců na midibusových linkách: 5 (DPP, Arriva City, Stenbus, ČSAD Střední Čechy, ABOUT ME)
 • Dopravce provozující nejvíce midibusových linek: DPP (21)
 • Dopravce provozující nejméně midibusových linek: Stenbus, ČSAD Střední Čechy (2)

 • Linka s nejdelší trasou: 203 (24 km)
 • Linka s nejkratší trasou: 249 (2 km), 269 (1 km)

 • Linka s nejdelší jízdní dobou: 166 (60 minut)
 • Linka s nejkratší jízdní dobou: 243 (5 minut)

 • Linka s nejvyšším počtem zastávek: 166 (52 zastávek)
 • Linka s nejnižším počtem zastávek: 243, 249 (3 zastávky), 269 (2 zastávky)

 • Linka s nejvyšší průměrnou cestovní rychlostí: 247 (35 km/h)
 • Linka s nejnižší průměrnou cestovní rychlostí: 194 (13,5 km/h)

 • Zastávka obsluhovaná nejvyšším počtem midibusových linek: Nádraží Radotín (245, 246, 247, 248, 269)

 • Přibližný počet autobusů MdN a MnN: 130
 • Přibližná potřeba autobusů MdN a MnN v pracovní den: 90

 • Nejběžnější vozidlo: SOR BN a CN (70 ks)
 • Nejneobyčejnější vozidlo:  Fiat MAVE CiBus ENA 3Z MAXI (1 ks)

Seznam městských midibusových a minibusových linek dle dopravců:

 • ABOUT ME: 117, 153, 194, 203, 242, 243
 • Arriva City: 204, 224, 228
 • ČSAD Střední Čechy: 166, 186
 • DPP: 108, 116, 128, 130, 148, 151, 156, 160, 168, 216, 230, 235, 236, 245, 246, 247, 248, 249, 253, 255, 269
 • Stenbus: 210, 212